» Aktuality » V ŠPÚ odborníci diskutovali o téme vzdelávania a výchovy k európskemu občianstvu

V ŠPÚ odborníci diskutovali o téme vzdelávania a výchovy k európskemu občianstvu

03.11.2017
V ŠPÚ odborníci diskutovali o téme vzdelávania a výchovy k európskemu občianstvu
     V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, akademickej obce a ŠPÚ na pracovnom rokovaní o výchove a vzdelávaní k európskemu občianstvu . Prerokovali  najmä aspekty prípravy východiskových dokumentov a následnej konferencie o tejto téme.
     „Výsledkom pracovného rokovania odborného tímu Vzdelávanie k európskemu občianstvu je návrh na prípravu analýzy platného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu v danej oblasti, ktorú pripraví Štátny pedagogický ústav a analýzy akreditovaných vzdelávacích programov v danej oblasti, ktorú pripraví Metodicko-pedagogické centrum. Ostatní členovia tímu pripravia návrh zámeru a cieľov problematiky európskeho občianstva vo výchove a vzdelávaní,“ informoval Ľudovít Hajduk.
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ.  Hajduk a zástupcovia rezortu zahraničných vecí a akademickej obce taktiež diskutovali o príprave konferencie Edukácia k európskemu občianstvu, ktorá sa uskutoční na budúci rok.