» Aktuality » V školskej jedálni obedoval s ministrom Draxlerom šéf rezortu financií

V školskej jedálni obedoval s ministrom Draxlerom šéf rezortu financií

13.11.2015
V školskej jedálni obedoval s ministrom Draxlerom šéf rezortu financií
     Medzi žiakov bratislavských škôl dnes zavítal minister školstva Juraj Draxler. Skoré ráno strávil s deťmi v materskej škole, dopoludnia navštívil špeciálnu školu a spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom si prezreli aj základnú školu v Lamači.
     Prvou zástavkou ministra školstva bola škôlka na Jeséniovej ulici. Tá je súčasťou základnej školy a navštevuje ju takmer 140 detí. Škôlka, v ktorej sú vekovo zmiešané triedy, je zameraná na rozvoj pohybovej, jazykovo-literárnej gramotnosti a ľudovej slovesnosti, o čom deti ministra presvedčili aj v pripravenom kultúrnom programe.
     Spojená škola na Dolinského ulici v sebe združuje špeciálnu materskú školu, špeciálnu základnú školu, základnú školu pre žiakov s poruchami učenia a správania a praktickú školu. V príjemnom prostredí tejto dúbravskej školy sa denne stretávajú žiaci s rôznymi vývinovými poruchami (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), vývinovými poruchami správania na báze neurologického charakteru (porucha pozornosti, hyperaktivita), aj žiaci s autizmom. Prioritou vzdelávacieho a výchovného procesu je najmä rozvoj intelektu, individuality, emocionality, ale aj pomoc pri utváraní pozitívnych vzťahov dieťaťa k druhým osobám. Deti sa učia aj praktickým zručnostiam ako sú napríklad príprava základných jedál, simulácia návštevy reštaurácie, či ručné práce.
     Treťou zástavkou ministra na bratislavských školách bola základná škola na Malokarpatskom námestí. K prehliadke sa pripojil aj minister financií Peter Kažimír. Spoločne si prezreli priestory školy, školského klubu, aj základnej umeleckej školy. V areáli sa nachádza aj atletické ihrisko a telocvičňa, ktoré sú v havarijnom stave. Prehliadku ukončili ministri spoločným obedom v školskej jedálni.
     Deň na bratislavských školách zakončil minister školstva diskusiou s riaditeľmi základných škôl mestských častí Lamač, Dúbravka a Karlová Ves.

 
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
ZŠ s MŠ Jeséniova
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
Spojená škola, Dolinského
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom
ZŠ, Malokarpatské námestie 1 s podpredsedom vlá...