Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » V Pruskom sa zídu talentovaní žiaci z celého Slovenska

V Pruskom sa zídu talentovaní žiaci z celého Slovenska

14.08.2015
V Pruskom sa zídu talentovaní žiaci z celého Slovenska
     Žiaci druhého stupňa základných škôl sa koncom augusta stretnú v priestoroch Strednej odbornej školy v Pruskom na Konferencii – sústredení na tému Podpora odborného vzdelávania a práca s talentami. V dňoch 20. - 22. augusta 2015 sa budú deti, ktoré zaujíma predmet biológia, chémia, fyzika a technika, napríklad učiť ako si vyrobiť z ničoho niečo, ako sa rozprávať cez káble, či čo je to geocaching.
     Aktivita bude rozdelená do troch sekcií: počítače, prírodné vedy a technika. V rámci nich sa žiakom budú venovať lektori zo stredných odborných škôl a univerzít, ktorí úspešne pracujú s talentovanou mládežou. Prostredníctvom praktických cvičení a úloh ich tvorivou, zážitkovou a hravou formou prevedú mnohými témami z ich obľúbených predmetov.
     Cieľom  stretnutia je motivovať žiakov k aktívnemu zapojeniu sa do odborných súťaží a záujem o štúdium na odborných školách.
     Podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na OVP prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami a všetky finančné náklady zúčastnených budú preplatené z jeho zdrojov. Národný projekt zastrešuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a realizuje sa od roku 2013 zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie.