Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » V Podbrezovej povzbudila maturantov na prahu dospelosti aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

V Podbrezovej povzbudila maturantov na prahu dospelosti aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

01.06.2018
V Podbrezovej povzbudila maturantov na prahu dospelosti aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová
      Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa včera zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení absolventom Súkromnej strednej školy hutníckej a Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová.
      Vo svojom príhovore vyzdvihla prínos Podbrezovej k hospodárskemu napredovaniu regiónu a našej krajiny a za oblasť školstva vyjadrila osobnú vďaku.
     "Dnešné odborné vzdelanie znamená vzhľadom na technologický pokrok niečo iné, ako pred mnohými desaťročiami. Je veľkou devízou, že vďaka kvalitnému vzdelaniu môžeme držať krok s novými technológiami. Zároveň ovládať moderné zariadenia, programovať a manažovať súčasné výrobné postupy," uviedla okrem iného Oľga Nachtmannová.
     Štátna tajomníčka rovnako ocenila overené postupy práce s ľuďmi v oblasti personálneho manažmentu a vzdelávania kvalifikovaných odborníkov.