» Aktuality » V Nitre vyrastie výskumné poľnohospodárske pracovisko AgroBio Tech

V Nitre vyrastie výskumné poľnohospodárske pracovisko AgroBio Tech

16.04.2013
V Nitre vyrastie výskumné poľnohospodárske pracovisko AgroBio Tech
     Výskumné centrum AgroBio Tech bude ďalším z výskumných univerzitných projektov realizovaných z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
     Pracovisko bude zamerané na podporu aplikovaného výskumu v oblasti agrobiológie, biotechnológie, technológií v poľnohospodárstve, ako aj potravinárstve a bioenergetike.
     Realizátorom projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísali v pondelok 15. apríla 2013 na pôde rezortu školstva minister Dušan Čaplovič a rektor SPU v Nitre Peter Bielik.
     Centrum bude koncentrovať poznatky z oblasti poľnohospodárskych a biotechnologických vied či potravinárskych technológií  a napomôže ich prenosu do praxe. S tým bude súvisieť aj koncentrácia odborných kapacít s možnosťou prepojenia vedeckých pracovísk na podnikateľský sektor. Jedným z cieľom vybudovania projektu bude taktiež snaha zvýšiť atraktivitu poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku a rozšíriť vedeckovýskumnú spoluprácu v regióne i v medzinárodnom priestore.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič považuje podporu ďalšieho vedeckovýskumného parku za pokračovanie úspešného príbehu: „Je to v poradí ďalší ambiciózny projekt, ktorý sme podporili z viacerých finančných zdrojov. Verím, že doteraz podporené projekty, ako aj tie, ktoré sú v štádiu prípravy, ocenia študenti, univerzitné pracoviská, aj podnikateľské subjekty. Je to široká platforma pre úspešné partnerstvá.“
     Vznik výskumného projektu bude podporený sumou vo výške viac ako 26,3 mil. eur. Pôjde o prostriedky pochádzajúce z eurofondov (22,4 mil.), štátneho rozpočtu (2,6 mil.), ako aj finančnú spoluúčasť samotnej vysokej školy (5 % z celkovej sumy, čo predstavuje cca 1,3 mil.). Aktivity projektu sa budú realizovať od apríla 2013, ich ukončenie je naplánované na jún 2015. Partnermi projektu budú Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra