V Múzeu školstva a pedagogiky otvorili výstavu k 45. výročiu založenia

10.12.2015
     Otvorenie nového výstavného projektu Múzea školstva a pedagogiky sa nieslo v znamení oslavy. Štyridsiate piate výročie založenia (v roku 1970) oslávilo múzeum spolu s vedením CVTI SR, ktorého je múzeum organizačnou zložkou, i s mnohými osobnosťami múzejnej, vedeckej obce, s ľuďmi literárneho a hudobného života a jeho priateľmi.
     Vernisáž výstavy pozostávala z programu, v ktorom pracovníci predstavili prostredníctvom živého kalendária históriu múzea s jeho mnohými úspechmi, ale i pádmi. Po slovách o minulosti nasledovalo vystúpenie Laca Lučeniča, známej slovenskej hudobnej legendy, ktorého kariéra sa začala rozbiehať práve v čase, keď sa zavŕšili snahy o založenie múzea. Oslava pokračovala video projekciou gratulácií ľudí, ktorí s múzeom v určitých etapách spolupracovali, či inak sa dotkli jeho života.
     Súčasťou osláv bolo otvorenie výstavy prezentujúcej to najlepšie zo zbierok múzea. S potešením sme konštatovali, že prítomných výstava zaujala, k čomu prispelo jej netradičné grafické a výtvarné stvárnenie. Možno i táto skutočnosť prispela k príjemnej atmosfére celého večera.
     Múzeum si dalo svoje „Ad revidendum“ v roku 2020 so snahou skonštatovať, že jeho uplynulé roky budú naplnené bohatou činnosťou v prospech kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku