» Aktuality » V Moskve sa hovorilo o slovenských študentoch na ruských vysokých školách

V Moskve sa hovorilo o slovenských študentoch na ruských vysokých školách

27.04.2017
V Moskve sa hovorilo o slovenských študentoch na ruských vysokých školách
     V hlavnom meste Ruska sa dnes konalo zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti školstva a vedy Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou. Ruskú delegáciu viedol I. P.  Šapovalov, zástupca riaditeľa medzinárodného odboru Ministerstva vzdelávania a vedy RF, slovenskú delegáciu viedol M. Moška, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Na zasadnutí hovorili najmä o výsledkoch prijímacieho konania na štúdium vo vysokoškolských  ruských a slovenských vzdelávacích inštitúciách v akademickom roku 2016/2017.
     Obe strany kladne hodnotili prácu pri zabezpečení prijatia občanov oboch strán na študijné pobyty v ruských a slovenských vysokoškolských vzdelávacích inštitúciách v aktuálnom akademickom roku.
     Podľa výsledkov prijímacieho konania bolo na štúdium na ruské univerzity prijatých takmer 100 slovenských občanov, z toho najviac na krátkodobé študijné pobyty na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina. Pre akademický rok 2017/2018 sa plánuje prijatie približne rovnakého počtu slovenských občanov na štúdium na ruských vysokých školách a univerzitách.
     Slovensko strana prijala v tomto akademickom roku na študijné pobyty na slovenských vysokých školách 23 ruských občanov a 3  lektorov - na Univerzitu  Konštantína Filozofa v Nitre, na Prešovskú univerzitu v Prešove a Univerzitu Komenského v Bratislave.