» Aktuality » V Michalovciach na konferencii odovzdali osvedčenia o absolvovaní štúdia

V Michalovciach na konferencii odovzdali osvedčenia o absolvovaní štúdia

13.11.2014
V Michalovciach na konferencii odovzdali osvedčenia o absolvovaní štúdia
     V utorok 11. novembra 2014 si na záverečnej konferencii prevzali účastníci vzdelávania projektu s názvom Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami osvedčenia o absolvovaní štúdia. Projekt bol financovaný Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Mesto Michalovce naň získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 94-tisíc eur.
     Cieľ projektu spočíval vo zvýšeníkvality života seniorov prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania a v rozvíjaní kľúčových kompetencií neformálnym vzdelávaním. Prihlásiť sa mohol každý Michalovčan, Michalovčanka, ktorí dosiahli vek minimálne 50 rokov, na výučbu v ľubovoľných moduloch. Napríklad základy práce s počítačom, ekonomické a právne minimum, zdravoveda a základy prvej pomoci alebo modul pozitívnej psychológie s názvom Psychológia životnej cesty. Súčasť modulov tvorili i pohybové aktivity a cvičebné programy k uvoľneniu svalstva, kĺbov, správnemu dýchaniu, koncentrácii, koordinácii pohybov a k správnemu držaniu tela. Tvorivé dielne boli zamerané na výučbu inovatívnych techník pre rozvoj zručností a umeleckého vyjadrovania ako je servítková technika, maľovanie na hodváb, práca s modelovacou hmotou a ďalšie kombinované techniky.
     „Aj v seniorskom veku sa dá žiť kvalitne a plnohodnotne s užívaním si všetkého pozitívneho, čo k tomuto veku patrí. Preto ma veľmi teší, že mnohí naši michalovskí seniori to dokážu, že majú záujem aj v tomto období života venovať pozornosť rozvoju svojho vzdelania i starostlivosti o zdravie, o fyzickú i duševnú kondíciu,“ uviedla Jana Machová manažérka projektu.
     Aktivity projektu začali v auguste 2013 a budú ukončené v januári 2015.

 
Záverečná konferencia.
Záverečná konferencia.
Pohybové aktivity.
Pohybové aktivity.
Tvorivé dielne.
Tvorivé dielne.