» Aktuality » V materských školách pribudne ďalších 52 asistentov učiteľov

V materských školách pribudne ďalších 52 asistentov učiteľov

22.09.2014
V materských školách pribudne ďalších 52 asistentov učiteľov
     V rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“ pribudne v školskom roku 2014/2015 viac  ako 50 pedagogických asistentov. Ich počet sa tak zvýši z pôvodných 110 na 162.
      V 110 materských školách v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji pribudne ďalších 52 pedagogických asistentov.  Celkovo sa ich pomoc dotkne 5 000 detí, pričom viac ako 2 000 z nich sú deti z rómskych komunít. No okrem samotných detí sú do projektu formou osvetových programov začlenení i rodičia.
     „V rámci stratégie ministerstva školstva pri zvyšovaní vzdelávania rómskych detí vítame záujem materských škôl o daný projekt a zapojenie sa 2 000 detí hneď na jeho začiatku. Za pozitívny vnímame aj fakt, že celkové počty pedagogických asistentov sa budú odvíjať od aktuálneho počtu žiakov a tried v konkrétnej materskej škole, čo znamená, že môže v rámci projektu pôsobiť až 170 pedagogických asistentov“, hovorí o projekte Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Národný projekt realizuje Metodicko-pedagogické centrum ako jedna z priamych organizácii patriacich pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v  spolupráci s  Úradom  splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
     Úlohou pedagogických asistentov je nielen napomáhať pedagogickému zboru pri práci so samotnými deťmi v materskej škole, ale zároveň prekonávať rôzne typy bariér (nielen jazykové), medzi rodičmi a materskou školou. Počas ich návštev v samotných rodinách rómskych komunít vysvetľujú rodičom, aké je dôležité pre ich dieťa predprimárne vzdelávanie, teda návšteva materskej školy a aký budú mať ich deti z toho prínos pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. V niektorých lokalitách je potrebné deti učiť aj základným hygienickým a stravovacím návykom.
     Aktivity projektu MRK2 oceňuje i Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity: „Zvýšenie počtu asistentov učiteľa bude mať benefit pre samotný projekt, ale hlavne pre deti, ktorým sa bude môcť venovať viac asistentov. Samotní asistenti spĺňajú kvalifikačné predpoklady a zároveň ovládajú  materinský jazyk detí pochádzajúcich s marginalizovaných rómskych komunít, čím pomáhajú preklenúť jazykovú bariéru medzi obomi stranami.
     „Pre jedno až dvojtriedne materské školy ostáva jeden pedagogický asistent, materské školy s tromi až piatimi  triedami získajú ešte jedného pedagogického asistenta, spolu tak bude mať škôlka dvoch asistentov. Šesť a viac triedne materské školy majú nárok na navýšenie o dvoch pedagogických asistentov, spolu tak bude mať škôlka troch asistentov“, dopĺňa k projektu manažér Peter Jarošinec.
      Cieľom projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ je dosiahnuť začlenenie čo najvyššieho počtu detí z rómskych komunít do materských škôl a zapojením rodičov zlepšiť ich pripravenosť na primárny stupeň vzdelávania. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a realizuje sa od 1. februára 2013 do novembra 2015. Zapojené sú materské školy, ktoré majú deti pochádzajúce z marginalizovaných rómskych komunít resp. sú umiestnené v lokalite/obci, v ktorej žijú príslušníci z marginalizovaných rómskych komunít.
 
Doplňujúce zdroje:
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu
 
Kontakt pre médiá - Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: Martina Slušná, mobil: 0907 403 292; martina.slusna@minedu.sk
 
Kontakt pre médiá - Metodicko pedagogické centrum:
Ľuboslava Sedláková, mobil: 0905 510 578; Luboslava.Sedlakova@mpc-edu.sk