» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » V ktorých štátoch platia dokumenty Europass?

V ktorých štátoch platia dokumenty Europass?

Dokumenty Europass sú platné v 34 krajinách 

  • v 28 členských štátoch EÚ
  • ďalej v štátoch EHP: Nórsko, Island a Lichtenštajnsko
  • vo Švajčiarsku
  • v kandidátskych štátoch: Turecko, Macedónsko