» Aktuality » V duálnom systéme vzdelávania si žiak so školou vyberá aj zamestnávateľa

V duálnom systéme vzdelávania si žiak so školou vyberá aj zamestnávateľa

29.03.2018
V duálnom systéme vzdelávania si žiak so školou vyberá aj zamestnávateľa
   Už len necelé dva týždne majú deviataci a ich rodičia na výber strednej školy. Posledný termín na odovzdanie vyplnenej prihlášky riaditeľovi základnej školy je zo zákona 10. apríl. V ponuke stredných škôl je aj takmer 3 000 miest v duálnom systéme vzdelávania.
     Odborné vzdelávanie ponúka žiakom široké spektrum technických, netechnických, moderných aj tradičných, rozšírených či netypických odborov, z ktorých si môžu vyberať. Navyše systém duálneho vzdelávania (SDV) spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť, a tým veľké šance uplatniť sa na pracovnom trhu.
     V duálnom vzdelávaní si žiak vyberá okrem školy aj zamestnávateľa, u ktorého bude vykonávať prax v odbore, o ktorý má záujem. V úplne prvom kroku si z ponuky učebných miest pre školský rok 2018/2019 vyberie zamestnávateľa a následne školu, s ktorou daný zamestnávateľ spolupracuje. Potom si žiak podá prihlášku u vybraného zamestnávateľa v stanovenom termíne. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré od neho získa po úspešnom absolvovaní výberového konania, odovzdá spolu s prihláškou na strednú školu najneskôr do 10. apríla 2018. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania na strednej škole uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, na základe ktorej sa bude počas štúdia vzdelávať priamo u zamestnávateľa.
     Na základe výskumu až sa štyri pätiny rodičov pri výbere strednej školy zaujímajú aj o istotu zamestnania svojho dieťaťa po skončení štúdia.V tomto ohľade ponúkajú najväčšie záruky práve študijné a učebné odbory zapojené do systému duálneho vzdelávania.
 
Podrobný rozpis krokov žiaka pre vstup do systému duálneho vzdelávania nájdete na: http://www.dualnysystem.sk/Terminy/1/08_02_2017/Kroky%20ziaka%20pre%20vstup%20do%20SDV.pdf
 
Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania: http://www.siov.sk/TopAktualita.aspx?Aktualita=74
 
Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/Ponuka.aspx