» Aktuality » V Bruseli sa konalo zasadnutie Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

V Bruseli sa konalo zasadnutie Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

26.05.2011

     Zvýšenie občianskej angažovanosti a demokratickej účasti mladých ľudí,  či zníženie prípadov predčasného ukončovania školskej dochádzky boli jednými z tém, o ktorých rokovali ministri na zasadnutí Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v dňoch 19. a 20. mája 2011 v Bruseli. Slovenskú delegáciu viedol veľvyslanec Peter Javorčík, zástupca Stáleho predstaviteľa SR pri EÚ v Bruseli.
     V časti rokovania zameranej na mládež bolo schválené uznesenie Rady o podpore nových a efektívnych foriem na zvýšení občianskej angažovanosti a účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe. Ministri podporili zachovanie programu Mládež v akcii aj v budúcnosti.
     V oblasti vzdelávania bolo schválené Odporúčanie Rady o politikách na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky zameranej na deti zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia, ďalej Odporúčanie Rady o podpore vzdelávacej mobility mladých ľudí a závery Rady o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, ktoré má pozitívny vplyv na dlhodobý kognitívny, sociálny a emocionálny rozvoj detí, na pripravenosť na školu a na zlepšovanie študijných výsledkov.
     Schválené bolo tiež uznesenie Rady o pracovnom pláne Európskej únie pre šport, ktorý predstavuje priority pre európsku spoluprácu na roky 2011-2014.
      Ministri tiež prerokovali tému vzdelávania dospelých, pričom ako dôležitý aspekt rozvoja tejto oblasti sa zdôraznila potreba uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania.
     Najbližšie zasadnutie Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru  a šport sa uskutoční 28. a 29. novembra 2011 v Bruseli.

Bratislava 26. máj 2011