» Aktuality » V bratislavskom FabLabe pribudne nová technika

V bratislavskom FabLabe pribudne nová technika

30.04.2015
V bratislavskom FabLabe pribudne nová technika

     Verejným obstarávaním plánuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) obohatiť tvorivú dielňu FabLab, ktorú denne navštevujú študenti, vedci a podnikatelia, o ďalšie zariadenia.
     Ide napríklad o 3D scanner, drobné CNC stroje, digitálny osciloskop s logickým analyzátorom, alebo aj ďalšie dve 3D tlačiarne.
Tieto a ďalšie zariadenia budú môcť využiť začínajúce inovatívne firmy, vedci a študenti ako podporu pri vypracovávaní podnikateľských plánov, pre overenie si technologických procesov, zhotovenie funkčných prototypov alebo dizajnovanie potencionálnych produktov. Okrem FabLabu obstaráva CVTI SR zariadenia aj pre Creative Point, špecializovaný priestor pre podporu kreatívneho priemyslu, ktorý bude bude zriadený v priestoroch budovaného Národného podniteľského centra.
     Verejné obstarávanie na technické zariadenia je nadlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou 183 086 eur bez DPH. Dňa 28. apríla 2015 bolo Publikačnému úradu EÚ odoslané oznámenie o  vyhlásení verejného obstarávania s predpokladaným zverejnením vo Vestníku EÚ a Vestníku UVO v  zákonom stanovenej lehote - do šiestich dní odo dňa odoslania Publikačnému úradu EÚ. Predmetná nadlimitná zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže a bude realizovaná prostredníctvom elektronického verejného obstarávania, jej výsledkom budú dve kúpne zmluvy.

     FabLab funguje v budove Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave od novembra 2014. Financovaný je v rámci národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa, ktorý finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja. Projekt realizujú Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva a Slovak Business Agency, ako partner projektu.