» Aktuality » V Bratislave zhodnotili medzinárodný projekt na podporu duálneho vzdelávania

V Bratislave zhodnotili medzinárodný projekt na podporu duálneho vzdelávania

20.01.2017
V Bratislave zhodnotili medzinárodný projekt na podporu duálneho vzdelávania
     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa včera v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k projektu Erasmus+ s názvom Národné centrá pre odborné vzdelávanie: Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike.
      Na podujatí zhodnotili účastníci prínos medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojili aj partneri z Rakúska a nemeckej spolkovej republiky Badensko-Würtembersko. Tých okrem predstaviteľov participujúcich inštitúcií zastupovali v Bratislave aj veľvyslanci Spolkovej republiky Nemecko a Rakúska na Slovensku, J. E. Joachim Bleicker a  J. E. Helfried Carl.
     „Už v prvom roku účinnosti zákona o odbornom vzdelávaní a príprave získavame cenné informácie o tom, akým spôsobom treba systém duálneho vzdelávania upraviť tak, aby v rámci procesu implementácie do spoločensko-ekonomického života naplnil svoj hlavný cieľ t.j. zosúladenie vzdelávacieho obsahu s potrebami trhu práce a konkrétnych zamestnávateľov,“uviedol vo svojom príhovore štátny tajomník Peter Krajňák. Ten súčasne ocenil zapojenie sa nemeckých a rakúskych firiem pôsobiacich na Slovensku do duálneho vzdelávania.
     „Verím, že spoločne sa nám prostredníctvom zvýšenia flexibility školského systému vo vzťahu k potrebám trhu práce a zvýšenia podielu zamestnávateľov aktívne sa podieľajúcich na odbornej príprave žiakov podarí zvýšiť uplatniteľnosť  absolventov stredných odborných škôl na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v priestore Európskej únie,“ uzavrel P. Krajňák.
     Projekt Národné centrá pre odborné vzdelávanie: Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike bol schválený na jeseň 2014 a bude ukončený tento mesiac. Hlavným cieľom bola príprava akčného plánu vytvorenia kompetenčného centra s pracovným názvom Dunajská akadémia, ktoré by podporovalo ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy nastavené podľa potrieb zamestnávateľov.