» Aktuality » V Bratislave sa konala už 12. medzinárodná konferencia školských knižníc

V Bratislave sa konala už 12. medzinárodná konferencia školských knižníc

07.05.2018
V Bratislave sa konala už 12. medzinárodná konferencia školských knižníc
     Vo štvrtok 3. mája 2018 mali školské knižnice milú slávnosť. Ich nenahraditeľný význam a prínos nielen pre dobro školskej komunity, ale aj pre celú spoločnosť bol vyzdvihnutý na 12. medzinárodnej konferencii Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Rovnako ako aj ich originálny a inšpiratívny spôsob podpory čítania deti a mládeže.
     Samotnému slávnostnému aktu predchádzali stručné informácie o priebehu realizácie 13. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Takisto odznela aj dôležitá informácia o zakúpení knižných darov Slovenskou pedagogickou knižnicou v hodnote 2 000 € podľa vlastného výberu samotných školských knižníc.
     Medzi víťazov celoslovenského projektu patrili Základná škola s materskou školou Podzávoz v Čadci, Základná škola s materskou školou Samuela Štúra v Lubine, Základná škola na Pankúchovej ulici v Bratislave, Základná škola s materskou školou v Starej Bystrici, Základná škola s materskou školou Rudinská v Rudine, Základná škola na ulici Ivana Bukovčana v Bratislave a Základná škola v Jesenskom. Slávnostný akt vykonal zástupca sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Ondrej Divinský.
      Už 12. medzinárodnú konferenciu zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 115 účastníkov zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.
      Z prezentácií i diskusie úspešných zástupcov odbornej pedagogickej a knihovníckej verejnosti si mohli dobré nápady a jednoduché návody na originálne a kreatívne projekty zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti a informačnej výchovy vybrať všetci účastníci.
     Ústredná metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová na základe spätnej väzby od slovenských i českých účastníkov povedala, „že bohatý odborný program, tvorivé nápady, motivujúce príklady dobrej praxe zo školských knižníc, a, samozrejme, príjemná a žičlivá atmosféra počas celého podujatia, rezonovali vo všetkých ústnych i písomných hodnoteniach“.