» Aktuality » V Bratislave sa konal workshop k národnému projektu na zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy

V Bratislave sa konal workshop k národnému projektu na zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy

10.06.2014
V Bratislave sa konal workshop k národnému projektu na zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy
     V bratislavskej športovej hale Mladosť sa v sobotu 7. júna 2014 uskutočnil workshop v rámci národného projektu „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“, ktorý implementuje Národné športové centrum.
    Experti pre vzdelávanie z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave názorne s pomocou žiakov predstavili športové pomôcky, ktoré dostanú všetci učitelia zapojení do projektu. Poukázali tiež na problémy súvisiace s nedostatkom pohybu detí v súčasnosti, pričom pracovníci Národného športového centra predstavili projekt, ktorý by mohol situáciu na telesných výchovách výrazne zlepšiť.
     Cieľom národného projektu podporeného z operačného programu Vzdelávanie je zvýšenie a rozšírenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby v základných a stredných školách tak, aby bola výučba zážitková a motivujúca pre súčasnú generáciu detí a mládeže. Učiteľov vedie k novým postupom vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít a súčasne k využívaniu inovatívnych pomôcok, tak aby bola telesná výchova pre žiakov atraktívnejšia a deti získali pozitívny vzťah k pohybu.
     Do projektu sa ešte stále môžu zapojiť učitelia v základných a stredných školách bez aprobácie telesnej a športovej výchovy, vyučujúci (resp. tí, ktorí majú záujem vyučovať) tento predmet popri svojom hlavnom predmete. Všetci absolventi projektu získajú okrem vzdelania aj súpravu didaktických pomôcok pre svoju školu. Súprava obsahuje 14 pomôcok na dosahovanie cieľov programov ďalšieho vzdelávania. Prihlášku do projektu aj podrobné informácie o projekte nájdete na stránke http://www.skolskysport.sk.