» Aktuality » V Bratislave sa konal „Slovak Space Day“ za účasti zástupcov Európskej vesmírnej agentúry

V Bratislave sa konal „Slovak Space Day“ za účasti zástupcov Európskej vesmírnej agentúry

12.05.2017
V Bratislave sa konal „Slovak Space Day“ za účasti zástupcov Európskej vesmírnej agentúry
     V Bratislave sa včera diskutovalo o vesmírnych záležitostiach. Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) zorganizovali Slovak Space Day (Slovenský vesmírny deň).
      Informačné stretnutie sa konalo v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR a zúčastnili sa na ňom zástupcovia akademickej obce, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií i súkromného sektora.
     Jeho hlavným  cieľom bolo predstaviť hlavné aktivity a taktiež povinné i voliteľné programy ESA. Experti ESA načrtli možnosti aktívnejšej účasti slovenských subjektov nie len  projektoch Plánu pre európske spolupracujúce krajiny (PECS), ale aj iných európskych vesmírnych programoch.
     Slovenská republika sa v roku 2015 stala spolupracujúcim štátom Európskej vesmírnej agentúry a otázky ďalšieho smerovania vesmírneho výskumu v rámci krajín EÚ riešilo Slovensko aj počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie v minulom roku.