» Aktuality » V Bratislave sa budú prezentovať „vesmírne“ podniky

V Bratislave sa budú prezentovať „vesmírne“ podniky

19.02.2015
V Bratislave sa budú prezentovať „vesmírne“ podniky
     Aj slovenskí výskumníci sa iniciatívne zapájajú do aktivít úzko súvisiacich s vesmírom: navigácia, pozorovanie Zeme, ochrana vesmírnej infraštruktúry, zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu, medzinárodná spolupráca, či podpora zapájania malých a stredných podnikov. To všetko bude predmetom medzinárodného informačného dňa, ktorý tento piatok (20. februára 2015) organizuje Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR v spolupráci so sieťou Národných kontaktných bodov pre Vesmír (COSMOS).
     Medzinárodný informačný deň na tému Vesmír je otvorením projektu COSMOS 2020, ktorý bol predložený na základe výzvy v rámci Horizontu 2020. Na tomto podujatí bude CVTI SR hostiť Národné kontaktné body pre oblasť Vesmír zo Slovenska, ale i z rôznych krajín Európy; a taktiež slovenské a zahraničné podniky a firmy, ktoré majú v téme Vesmír svoje aktivity. Podujatie teda nemá slúžiť len ako podpora informovanosti o téme VesmírHorizonte 2020, ale aj ako zdroj podnetov pre spoluprácu medzi slovenskými a európskymi kľúčovými hráčmi. Záujemcovia o účasť na medzinárodnom informačnom dni sa môžu registrovať na www.h2020.cvtisr.sk.
     Oblasť Vesmír sa nachádza v 2. pilieri Horizontu 2020 – Vedúce postavenie priemyslu. Osobitným cieľom Horizontu 2020 je udržať si a vybudovať prostredníctvom výskumu a inovácií celosvetové vedúce postavenie v rámci podporných technológií a v oblasti kozmického priestoru, ktoré sú oporou konkurencieschopnosti naprieč rôznymi jestvujúcimi a vznikajúcimi priemyselnými odvetviami a sektormi.
     Národné kontaktné body boli zriadené v rámci Európy (vo všetkých členských štátoch EÚ a pridružených krajinách), aby poskytovali informácie a osobnú podporu pre žiadateľov v úradnom jazyku konkrétneho členského štátu. Úlohou národných kontaktných bodov je zvyšovať povedomie, informovať a radiť o príležitostiach pre získanie nenávratného finančného príspevku z programu Horizont 2020.