» Aktuality » V Bratislave sa bude konať celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov

V Bratislave sa bude konať celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov

30.04.2012

     Už 20. ročník celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov (TMF) sa uskutoční počas prvého májového týždňa (1. - 4. mája 2012) v Bratislave. Súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jej organizátorom je IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 
     Do celoštátneho kola sa prebojovalo 9 tímov v 5-členných družstvách, ktoré bude hodnotiť odborná porota.  Slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže bude 4. mája 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Približne 10 najúspešnejších reprezentantov súťaže sa zúčastní výberového sústredenia, na ktorom sa určí definitívne zloženie tímu na Medzinárodný turnaj mladých fyzikov v nemeckom Bad Saulgau, ktorý je naplánovaný v termíne od 20. do 29. júla 2012.

Prehľad tímov v celoštátnom kole TMF 2012:
-
1. Súkromné gymnázium, Bratislava,
- Fyzikálny korešpondenčný seminár, Bratislava,
- Gymnázium, Poštová 9, Košice,
- Gymnázium, Senecká 2, Pezinok,
- Gymnázium J. A. Raymana, Prešov,
- Gymnázium J. Hronca, Bratislava,
- Gymnázium P. Horova, Michalovce,
- Talnet,
- Gymnázium, Šrobárová 1, Košice.

     TMF je dobrovoľnou záujmovou súťažou družstiev študentov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci. Súťaž je jednou z foriem vyhľadávania a podpory študentov stredných škôl talentovaných na fyziku a tvorivú vedeckú, resp. odbornú prácu.

Bratislava 30. apríl 2012