Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » V Bratislave rokovali odborníci o pokračovaní Bolonského procesu

V Bratislave rokovali odborníci o pokračovaní Bolonského procesu

09.12.2016
V Bratislave rokovali odborníci o pokračovaní Bolonského procesu

     V dňoch 8. – 9. decembra 2016 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie reprezentantov členských krajín, ktoré pristúpili k Bolonskej deklarácii, organizácií a záujmových skupín (Bologna Follow-Up Group).
     Išlo o jedno z posledných podujatí konaných v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ a okrem iných sa na ňom zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
      Na zasadnutí sa odborníci na oblasť vysokoškolského vzdelávania venovali aktuálnym problémom pokračovania Bolonského procesu, ktorý je zameraný na harmonizáciu národných systémov vysokoškolského vzdelávania s cieľom vytvárať európsky vysokoškolský priestor.
      Témou ich diskusie bola aj otázka podpory akademických slobôd a inštitucionálnej autonómie vo vysokoškolskom vzdelávaní."