» Aktuality » V Bratislave rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

V Bratislave rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

31.01.2017
V Bratislave rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu
     Pod vedením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana sa včera uskutočnilo 18. rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.
     Rada zobrala na vedomie Informácie samosprávnych krajov o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018, ako aj Informáciu ministerstva školstva o naplnení kompetencie o zvýšení počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018.
     Súčasne odporučila ministerstvu školstva vydať s účinnosťou od 1. septembra 2017 Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práceZoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce po prerokovaní so všetkými subjektmi  koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.
     Bližšie informácie o rokovaní, vrátane prerokovaných materiálov, sú zverejnené na webovom sídle www.radavladyovp.sk.

Ilustračné foto: archív