» Aktuality » V Bratislave diskutovali odborníci o transformácii odborného vzdelávania a prípravy

V Bratislave diskutovali odborníci o transformácii odborného vzdelávania a prípravy

10.11.2017
V Bratislave diskutovali odborníci o transformácii odborného vzdelávania a prípravy
     V poradí V. konferencia k transformácii odborného vzdelávania a prípravy pod názvom: „... aby každý absolvent mal uplatnenie...“ sa konala včera v Bratislave aj za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej.
     Cieľom podujatia organizovaného Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky bolo vyhodnotenie druhého roku budovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku a určenie ďalšieho smerovanie transformácie odborného vzdelávania a prípravy do roku 2020.
     Štátna tajomníčka vo svojom prejave popísala zrod, filozofiu a budúce zameranie novely zákona o duálnom vzdelávaní, ktorá by mala po jej schválení účinná od septembra nového školského roku 2018/19.
     Zákon má za cieľ zjednodušiť a zefektívniť systém duálneho vzdelávania a zohľadniť požiadavky, ktoré vzišli z praxe. Okrem iného by mal lepšie priblížiť tento systém odborného vzdelávania a prípravy aj malým a stredným podnikom.
     Za kľúčový v celom koncepte odborného vzdelávania považuje štátna tajomníčka vzťah rodič, žiak a škola, ktorý je podľa nej v systéme výberu strednej odbornej školy, ako aj v systéme duálneho vzdelávania rozhodujúcim. Na tento účel zvýraznila potrebu spolupráce všetkých zainteresovaných s verejnoprávnymi médiami na Slovensku pre potrebu popularizácie odborného vzdelania a zabezpečenia informovanosti verejnosti.
     „Najmä rodičia žiakov základných škôl a samotní žiaci by mali byť lepšie informovaní o možnostiach, aby sa správne rozhodli pri výbere tej ktorej strednej školy pre svoje deti," zdôraznila Oľga Nachtmannová. Dôležitá je okrem vonkajšej motivácie detí a rodičov, ktorá sa prejavuje v podobe ekonomických menovateľov najmä vnútorná motivácia. Nakoľko vnútornú motiváciu predstavuje skutočnosť, že absolvent strednej odbornej školy, ktorá spolupracuje so súkromným podnikom si môže oveľa ľahšie nájsť uplatnenie na trhu práce a tak i svoje miesto v spoločnosti a živote.