» Aktuality » V Bratislave budú môcť tréneri získať nové poznatky

V Bratislave budú môcť tréneri získať nové poznatky

14.09.2016
V Bratislave budú môcť tréneri získať nové poznatky
     Do 30. septembra 2016 sa môžu tréneri prihlasovať na odbornú konferenciu, ktorú pre nich organizuje Národné športové centrum. Konať sa bude 13. októbra 2016 v Aule Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9 v Bratislave.
     Obsahovo je zameraná na výmenu skúseností a poznatkov s trénermi a  športovcami, ktorí nedávno reprrezentovali Slovensko na letnej olympiáde v Riu de Janeiro. Chýbať mezdi nimi nebudú ani naši zlatí medailisti - bratranci Škantárovci a ich tréner Juraj Minčík či tréner chodca Mateja Tótha Matej Spišiak. Časť podujatia bude zameraná aj na problematiku boja proti dopingu.
     Záujemci o účasť sa môžu hlásiť na mailovú adresu nemeckova@sportcenter.sk (s uvedením mena a priezviska, zväzu/organizácie, funkcie, osobného mailu a mobilu).