» Aktuality » V Banskej Bystrici sa uskutoční konferencia o zdraví detí a vzdelávaní

V Banskej Bystrici sa uskutoční konferencia o zdraví detí a vzdelávaní

14.11.2013
V Banskej Bystrici sa uskutoční konferencia o zdraví detí a vzdelávaní
     Konferencia s názvom Zdravie detí, vzdelávanie a prevencia v školách sa uskutoční 18. a 19. novembra 2013 v Banskej Bystrici. Vystúpia na nej odborníci z rezortov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Slovenskej technickej univerzity, Metodicko-pedagogického centra a ďalších inštitúcii. Celkovo sa na konferencii v hoteli Lux očakáva približne 260 účastníkov.
     Organizátorom podujatia je regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici, garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou programu bude aj slávnostné odovzdávanie čestných uznaní ministra školstva pre najaktívnejších zamestnancov rezortu v oblasti zdravého životného štýlu a výživy detí a mládeže.
       V priebehu konferencie sa uskutoční viacero prednášok na témy ako Stratégia výživy do roku 2020 v nadväznosti na Viedenskú deklaráciu WHO, Výživa detí a mládeže, Hodnotenie projektu „Školské ovocie,“ Úlohy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti výživy a bezpečnosti potravín, Súčasný legislatívny rámec financovania podpory zdravia v školách a ďalšie.