» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » V akom jazyku je potrebné jednotlivé dokumenty vyplniť?

V akom jazyku je potrebné jednotlivé dokumenty vyplniť?

Europass životopis, jazykový pas 

  • jazyk podľa vlastného výberu
  • dokumenty sú voľne dostupné vo všetkých jazykoch zapojených krajín na portáli Europass
Europass - mobilita
  • výber jazyka závisí na dohode medzi jednotlivcom, vysielajúcou a hosťujúcou organizáciou
  • potvrdenie Národného strediska Europass o pridelení registračného čísla sa vydáva na požiadanie v anglickom alebo slovenskom jazyku
Europass - dodatok k diplomu
  • vydávaný v slovenskom a anglickom jazyku (podľa §68 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)
Europass - dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu
  • vydávaný v slovenskom jazyku k novým vysvedčeniam vydaným strednou školou