Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Regulované povolania v EÚ » Regulované povolania v EÚ » Užitočné informácie v súvislosti s uznávaním odborných kvalifikácií v EÚ

Užitočné informácie v súvislosti s uznávaním odborných kvalifikácií v EÚ

Užitočné informácie v súvislosti s uznávaním odborných kvalifikácií v EÚ