» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám » Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2009

Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2009

Odbor vedy a techniky na vysokých školách spracúva časť podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010, ktoré získava z údajov zaslaných jednotlivými verejnými vysokými školami:

Ministerstvo spracovalo podklady z verejných vysokých škôl na vypracovanie návrhu rozpisu štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010.