» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám » Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2008

Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2008

Ministerstvo spracovalo podklady z verejných vysokých škôl na vypracovanie návrhu rozpisu štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2009, ktoré boli verifikované jednotlivými vysokými školami.