» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám » Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2007

Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2007

Ministerstvo spracovalo podklady z verejných vysokých škôl na vypracovanie návrhu rozpisu štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2008, ktoré boli verifikované jednotlivými vysokými školami.