» Aktuálne témy » Usmernenie k výkladu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Usmernenie k výkladu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Od 1. septembra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V uvedenom usmernení sa dopĺňajú informácie o základnom úväzku učiteľov ZŠ a vychovávateľov ŠKD. 

Usmernenie k výkladu § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2015 Z. z.