» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy

Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy

14.04.2008
Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti súkromnej vysokej školy za rok 2007 a verejnej vysokej školy za rok 2007