» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Úprava za apríl 2011

Úprava za apríl 2011

Dňa 5.4.2011 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2010. Oprava sa vykonala v trenčianskom kraji (obec Krajné) a v banskobystrickom kraji (obec Pohronská Polhora). Uvedeným zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2011.