» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Upozornenie pre žiadateľov o NFP z OP Výskum a vývoj

Upozornenie pre žiadateľov o NFP z OP Výskum a vývoj

07.05.2009

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o NFP, že pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť.

Z dôvodu zabezpečenia jednotnotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Takáto žiadosť o NFP sa bude považovať za neplatnú.