» Šport » Aktuality » Upozornenie na povinnosť zaslania informácií o uložených pokutách podľa zákona č. 1/2014

Upozornenie na povinnosť zaslania informácií o uložených pokutách podľa zákona č. 1/2014

15.01.2016
V súvislosti s uplatňovaním zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní  verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonova v súlade s § 22 až § 27 citovaného zákona si dovoľujeme upozorniť všetky dotknuté subjekty, ktorými boli uložené pokuty a ktoré mali povinnosť odviesť tieto pokuty v zmysle zákona v období  od 1.1.2015 do 31.12.2015, aby zaslali vyplnený formulár „Vyúčtovanie (prehľad udelených a zaplatených pokút)“  poštou na adresu sídla SFZ k rukám hlavnej účtovníčky p. Zuzany Kmentovej alebo e-mailom na adresu: zuzana.kmentova@futbalsfz.sk, a to v termíne do 20.1.2016.

Formulár a ostatné informácie ohľadom odvádzania pokút si môžete stiahnuť na webovej stránke http://www.futbalsfz.sk/projekty/zakon-c-12014.html.