» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2012

Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2012

Odbor vedy techniky na vysokých školách opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2012.

Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2013, je povinný najneskôr do 15. 11. 2012 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy (nie jeho koncept a ani nie celú vytlačenú správu). Potvrdenie obsahuje vygenerovaný kód - identifikátor o podaní správy.

Podrobnejšie informácie nájdete vo výzve.