Uplatnenie Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce


Uplatnenie Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
Typ súboru:pdf
Velkosť:203985