Dôležité
- Minister Dušan Čaplovič uviedol do života publikáciu: „Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“           - Žiaci pracujúci s počítačom nielen doma, ale aj na škole, dosahujú lepšie výsledky         - Trh práce potrebuje 320 000 pracovníkov          - Na digitálnu nádielku sa môže tešiť 1 493 MŠ, 1 444 ZŠ a 517 SŠ          - www.digiskola.sk - všetko o modernej technike pre školy          

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta

11.12.2012 - [platnost]
Dekan PF UPJŠ v Košiciach vypisuje výberové konanie na miesto profesora v odbore 4.2.9 Fyziológia rastlín.

Podmienky: www.science.upjs.sk