» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Aktuality » Ukončenie činnosti regionálnych informačných kancelárií ASFEU - Trnava, Nitra, Trenčín a Prešov

Ukončenie činnosti regionálnych informačných kancelárií ASFEU - Trnava, Nitra, Trenčín a Prešov

10.11.2010

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán operačného programu Vzdelávanie si Vám dovoľuje oznámiť, že ku dňu 15. 11. 2010 ukončia svoju činnosť pre verejnosť Regionálne informačné kancelárie v Trnave, Nitre, Trenčíne a Prešove.

Naďalej zostávajú v prevádzke Regionálne informačné kancelárie v Bratislave, Košiciach, Zvolene a Žiline, ktoré poskytujú konzultačné služby v rámci štrukturálnych fondov EÚ pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj. Prijímatelia nenávratného finančného príspevku operačného programu Vzdelávanie zároveň môžu využívať konzultácie k správnemu vyplneniu žiadostí o platbu v Košiciach, Zvolene a Žiline. Kontakty na Regionálne informačné kancelárie ASFEU sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk.