Údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce a ostatných projektov za rok 2006 a za rok 2007 k 31. 10. 2007


Údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce a ostatných projektov za rok 2006 a za rok 2007 k 31. 10. 2007
Typ súboru:xls
Velkosť:456192