Učitelia si budú zlepšovať digitálne zručnosti

28.08.2014
     Od 2. septembra 2014 majú učitelia možnosť doplniť si svoje vedomosti a zručnosti v oblasti používania digitálnej techniky v edukačnom procese. Metodicko-pedagogické centrum, partner realizácie projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRS), pre nich pripravilo sériu školení rozdelených podľa obsahu, stupňa náročnosti a trvania na viacero kategórií.
     Učitelia si na nich osvoja základy ovládania interaktívnej tabule, notebooku a tabletu, ako aj aplikácií dodávaných v rámci projektu a vytváranie digitálnych obsahov.
     Školenia budú prebiehať v ôsmich špeciálnych miestnostiach vybavených interaktívnou tabuľou a tabletmi, ktoré sú zriadené na regionálnych a detašovaných pracoviskách Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici, Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Komárne, Žiline a v Košiciach. Koordinátori aktivít projektu EVSRS, pôsobiaci na týchto pracoviskách, sú zároveň kontaktnými osobami pre prihlasovanie sa na jednotlivé školenia. 
     Súčasťou školení je aj séria inštruktážnych videí, ktoré budú umiestnené na webstránkach projektu a partnera projektu. Spoločnou črtou týchto školení je ich orientácia na komplexné využívanie možností, ktoré prinášajú digitálne technológie do oblasti výchovy a vzdelávania.
     Rozpis školení, inštruktážne videá, všetky pokyny a kontakty súvisiace s prihlasovaním sa na vybrané školenia nájdete na webových stránkach www.digiskola.sk a www.mpc-edu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku