» Aktuality » Učitelia, riaditelia škôl či inšpektori sa môžu opäť prihlásiť na vzdelávanie v zahraničí

Učitelia, riaditelia škôl či inšpektori sa môžu opäť prihlásiť na vzdelávanie v zahraničí

02.03.2015
Učitelia, riaditelia škôl či inšpektori sa môžu opäť prihlásiť na vzdelávanie v zahraničí
     Túto príležitosť im prináša projekt Pestalozzi, vďaka ktorému si môžu zlepšiť svoje profesijné zručnosti. Do programu sa môžu zapojiť pedagógovia zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovensko.
     Program ponúka školenia, workshopy či letné školy. Záujemcovia sa môžu zúčastniť len na jednej aktivite v priebehu dvoch rokov. V marci sa môžu prihlásiť na Európsky workshop zameraný na kariérny rozvoj učiteľov, plurilingvizmus či letnú školu v Nemecku.
     Aprílový workshop bude zameraný na kariérny rast učiteľov. Absolvujú ho v Gruzínsku, v anglickom jazyku. Zamerajú sa najmä na postupy, ktoré identifikujú individuálne potreby učiteľov, plánovanie, implementáciu a hodnotenie aktivít profesijného rozvoja učiteľov. Registrácia sa končí 10. marca 2015.
     Európsky workshop zameraný na plurilingvizmus a rozvoj jazykových kompetencií v 21. storočí bude koncom apríla v Španielsku. Učitelia sa oboznámia s európskymi vzdelávacími politikami v oblasti vyučovania a cudzích jazykov, viacjazyčnosťou či využitím informačno-komunikačných technológií. Registrovať sa musia do 15. marca 2015.
      Letná škola programu Pestalozzi s názvom „Pedagogy makes the difference“ je naplánovaná na 27. 6. – 6. 7. 2015 v Nemecku. Hlavnou témou bude pedagogická prax – metódy a formy práce súvisiace s  vyučovaním. Registráciu treba stihnúť do 20. marca 2015.
 
      Program Pestalozzi každoročne ponúka učiteľom možnosti výmeny informácií a príkladov z praxe, zdokonaľovať sa v metodologických postupoch a vylepšovať napríklad vzdelávacie pomôcky. Umožňuje im dohodnúť sa na bližšej spolupráci, ktorá následne funguje už na medzinárodnej úrovni.