» Aktuality » Učitelia ocenili spoluprácu na národnom projekte

Učitelia ocenili spoluprácu na národnom projekte

06.11.2015
Učitelia ocenili spoluprácu na národnom projekte
     Viac ako sedemsto učiteľov využilo možnosť spolupráce na národnom projekte Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Prostredníctvom scenárov k tzv. digitálnym objektom, ktoré tvorili, odovzdali svoje skúsenosti z praxe žiakom na takmer celom Slovensku.
     Cieľom národného projektu bolo uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Projekt bol realizovaný vo všetkých slovenských krajoch okrem Bratislavského. Do tvorby scenárov k digitálnym objektom, ktorými môžu byť interaktívne krížovky, doplňovačky, kvízy alebo iné digitálne obsahy, sa zapojilo 754 učiteľov. So spoluprácou na projekte sú spokojní, ako uviedol na záverečnej konferencii projektu Ing. Pavol Vajdečka zo základnej školy v Oravskej Polhore: "Teším sa z účasti na projekte, do ktorého sme sa ako učitelia mohli zapojiť. Učiteľ môže s pomocou interaktívnej techniky a ním vytvorených digitálnych objektov priamo zasahovať do vyučovacieho procesu a môže sa viac priblížiť k žiakovi. Som rád, že sme mohli aj my nejakým spôsobom prispieť k tvorbe vzdelávacích obsahov pre žiakov na celom Slovensku." Možnosť spolupráce ocenili aj ďalší učitelia prítomní na záverečnej konferencii. Ako uviedli viacerí z nich, namiesto pasívnych prijímateľov výsledkov národného projektu sa oni stali  tvorcami a mohli tak pretaviť svoje vedomosti, skúsenosti a kreativitu do obsahov, ktoré sa budú používať na iných školách. Aj keď národný projekt a teda aj spolupráca s učiteľmi končí,  systém projektu učiteľom umožňuje nielen použitie databázy už vytvorených digitálnych objektov, ale aj možnosť tvorby nových, vo vlastnej réžii. Súčasťou národného projektu totiž bola aj distribúcia interaktívnej techniky (interaktívna tabuľa, notebook, ozvučenie) na základné a stredné školy, ktoré o ňu prejavili záujem. Informačno-komunikačné technológie a teda aj digitálne vzdelávacie objekty tak môže vo vyučovacom procese používať viac ako 33 500 učiteľov.
     Národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety implementuje Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho realizácia sa začala koncom roku 2012.V súčasnosti sa projekt nachádza vo svojej finálnej fáze, kedy budú k 30. novembru 2015 ukončené všetky jeho aktivity. Po ukončení projektu dodaná interaktívna technika prejde do majetku škôl. Viac o národnom projekte Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie  pre všeobecno-vzdelávacie predmety nájdete na webovej stránke www.digitalnevzdelavanie.sk.