» Aktuality » Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku

15.03.2018
Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku
     Celkovo desať učiteľov nemeckého jazyka zo základných a stredných škôl má možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júna 2018.
    
Vzdelávanie zabezpečuje Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung v Dillingene a náklady na pobyt a samotný kurz hradí bavorská strana. Záujemcovia o toto vzdelávanie sa môžu hlásiť do 17. mája 2018.
      Vyplnenú prihlášku spolu s motivačným listom v nemeckom jazyku (max. v rozsahu jednej A4 strany) a podpísaným súhlasom zamestnávateľa prosíme zaslať emailom do uvedeného dátumu adresu bavorsko@minedu.sk.
     Výber zabezpečuje MŠVVaŠ SR v spolupráci so Spolkom učiteľov nemčiny a germanistov na Slovensku a Goetheho inštitútom.