» Aktuality » Týždeň písomných maturít uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk

Týždeň písomných maturít uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk

16.03.2018
Týždeň písomných maturít uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk
      Písomné maturity z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry ako vyučovacích jazykov národnostných menšín uzavreli dnes týždeň písomných maturít (13. – 16. marec 2018) .
      V štúdiu Rádia Slovensko a za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka aj v tomto roku vyžrebovali a vyhlásili témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z oboch vyučovacích jazykov.
     Na maturitnú skúšku z maďarského jazyka a literatúry sa v tomto roku prihlásilo 1 833 žiakov a z ukrajinského jazyka a literatúry skladá skúšku dospelosti 21 maturantov.
    Po externých testoch a slohových prácach čakajú na maturantov ešte ústne maturity, ktoré sú naplánované na obdobie od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.