» Aktuality » Týždeň nabitý vedou a technikou

Týždeň nabitý vedou a technikou

20.10.2014
Týždeň nabitý vedou a technikou
      „Spájame sa pre vedu a techniku“ je motto aktuálneho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa začne 10. novembra 2014 a potrvá do 16. novembra 2014. Počas celého týždňa sa budú po Slovensku konať zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy, workshopy a iné aktivity. Tie priblížia širokej verejnosti najnovšie poznatky z vedy a techniky s cieľom popularizovať vedu a techniku.
      „Chceme najmä mladým ľuďom priblížiť, aká zaujímavá veda môže byť, aj to, že vedecká kariéra môže byť vynikajúcou životnou voľbou,“ povedal štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Dodal, že ministerstvo plánuje podobné aktivity do budúca posilniť. „Na Slovensku máme špičkové pracoviská a vedcov s mimoriadnym renomé, o ktorých sa vie príliš málo. Chceme ich verejnosti postupne viac predstavovať.
     Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky sa bude konať dňa 10. novembra 2014 o 9.00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR. „Gestorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), ktoré v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR - Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (CVTI SR - NCP VaT) organizujú hlavné podujatia v rámci daného týždňa. Sprievodné podujatia organizuje Slovenská akadémia vied (SAV), univerzity, organizácie výskumu a vývoja, zväzy, združenia, ministerstvá, vyššie územné celky (VÚC) a školy na celom území SR,“konkretizuje Andrea Putalová, riaditeľka sekcie NCP VaT. 
     Akýmsi predvojom pripravovaného týždňa je výstava „Wireless World – bezdrôtový svet“, s podnázvom Jozef Murgaš – bezdrôtová telegrafia, rádio, mobilná komunikácia, ktorá odštartuje už 1. novembra 2014 v bratislavskom Avione. Záujemcovia o vývoj komunikačných technológií si ju môžu pozrieť do 14. novembra 2014.  
     „Hlavnými lákadlami Týždňa vedy a techniky budú podujatia Veda netradične, Festival vedeckých filmov a Piatok s fyzikou,“dopĺňa Putalová. 
     Miesta jednotlivých podujatí realizovaných počas Týždňa vedy a techniky, ako i časy ich konania nielen v Bratislave, ale i v jednotlivých mestách Slovenska, a tiež možnosti registrácie na vybrané podujatia  sú uverejnené na web stránke www.tyzdenvedy.sk.