» Aktuality » Tvorba školských vzdelávacích programov by sa mala zjednodušiť

Tvorba školských vzdelávacích programov by sa mala zjednodušiť

03.11.2011

     Zníženie administratívnej záťaže a sprehľadnenie procesu tvorby školských vzdelávacích programov (ŠkVP) by mali priniesť navrhované zmeny v rámci zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Jaroslava Ivanča ich včera 2. novembra 2011 prerokovala na svojom zasadnutí pracovná skupina k plneniu úlohy „Realizácia odstraňovania zbytočných a duplicitných administratívnych činností".
     Predložený návrh významnou mierou zjednodušuje pravidlá pri tvorbe ŠkVP, odstraňuje potrebu kopírovania iných dokumentov, ktoré má škola vypracované mimo ŠkVP a celkovo sprehľadňuje tvorbu a zásady tvorby ŠkVP. Po prerokovaní v pracovnej skupine bude návrh ďalej spracovaný sekciou regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, pričom zjednodušené pravidlá pri tvorbe ŠkVP by mohli vstúpiť do platnosti od 1. februára 2012.

Bratislava 3. november 2011