Tlačová konferencia ministra školstva pri príležitosti otvorenia nového školského roka

31.08.2007

V pondelok 3. septembra 2007 sa o 13. hod. uskutoční tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Na stretnutí predstaví hlavné priority rezortu na školský rok 2007/2008:
-         zákon o výchove a vzdelávaní (legislatívny zámer zákona),
-         zákon o postavení pedagogických zamestnancov,
-         zákon o športe,
-         návrh dlhodobého zámeru štátnej, vednej a technickej politiky do roku
          2015,
-         zákon o vede,
-         novela zákona o vysokých školách.

 Miesto stretnutia: IUVENTA, zasadacia miestnosť, Karloveská  64, Bratislava.

 

Bratislava 31. augusta 2007 

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku