» Aktuality » Tlačová konferencia ministra školstva k pripravovanej novele vysokoškolského zákona

Tlačová konferencia ministra školstva k pripravovanej novele vysokoškolského zákona

10.02.2011

     V piatok 11. februára 2011 sa o 10.00 hod. uskutoční tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu. Na stretnutí bude spolu s poslancom NR SR Miroslavom Beblavým informovať o výsledkoch rokovania pracovnej skupiny ministra pre vysoké školstvo.
     Úlohou pracovnej skupiny je podieľať sa na príprave komplexnej novely zákona o vysokých školách, ako aj na príprave metodiky rozpisu dotácií na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014. 

Miesto a čas TK: MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 4. posch., Bratislava, 10.00 hod.