Testovanie piatakov a deviatakov bolo témou stretnutia s riaditeľkou NÚCEM

09.05.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa dnes stretol s riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romanou Kanovskou.
     Na stretnutí hovorili o aktuálnych a budúcich projektoch ústavu. Riaditeľka Kanovská informovala ministra školstva o priebehu tohtoročného testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl. Na stretnutí sa tiež rozprávali o potenciálnej možnosti rozšíriť takéto testovanie aj na ostatné predmety kvôli objektívnosti hodnotenia škôl.
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol 1. septembra 2008 ako súčasť zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na Slovensku.
     Medzi základné úlohy NÚCEM patrí zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej ministerstvom školstva, zabezpečenie externého testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl SR či zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku