» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Termíny prázdnin

Termíny prázdnin

     Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý školský rok jednotlivo.

Školský rok 2015/2016

Jesenné: 29. október (štvrtok) až 30. október 2015 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2015 (pondelok).

Vianočné: 23. december 2015 (streda) až 7. január 2016 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2016 (piatok).

Polročné: 1. február 2016 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. februára 2016 (utorok).

Jarné:
  • Košický a Prešovský kraj – 15. február (pondelok) až 19. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 22. februára 2016 (pondelok).
  • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 22. február (pondelok) až 26. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 29. februára 2016 (pondelok).
  • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 29. február (pondelok) až 4. marec 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 7. marca 2016 (pondelok).
Veľkonočné: 24. marec (štvrtok) až 29. marec 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 30. marca 2016 (streda).

Letné: 1. júl (piatok) až 2. september 2016 (piatok). Vyučovanie sa začne 5. septembra 2016 (pondelok).